Sunday, March 16, 2008

"Vice Versa" - TV3 drama series

This new TV series, Vice Versa, will start to air on TV3 on Mar 18th at 11PM. Directed by Aziz M. Osman. Produced by Ace Motion's Nor Aliah Lee (Vee).
www.tv3.com.my

Vice Versa diolah untuk memberi kefahaman kepada penonton mengenai apa yang dimahukan wanita dari lelaki, begitu juga sebaliknya dengan diselitkan unsur kasih sayang, kerjasama, tolong menolong sesama sendiri. Melalui Vice Versa, penonton berpeluang melihat bagaimana sesuatu isu dibincangkan dari dua sudut berbeza, seterusnya mencari rumusan atau penyelesaianya.
oleh: Hardi Effendi Yaacob, Berita Harian
.

No comments: